دوشنبه ٢٥ تير ١٣٩٧ - 
1 2
 
صفحه اصلي > خدمات مركز > خدمات پژوهشي > طرح های تحقیقاتی 
 
 
بررسی مقایسه ای سطح سایتوکاین های IFNγ ,TNFα ,IL-12 ,IL-4 در سرم بیماران با بروسلوز فعال و افراد غیر مبتلا تاریخ ثبت : 1392/03/28
طبقه بندي :
عنوان طرح : بررسی مقایسه ای سطح سایتوکاین های IFNγ ,TNFα ,IL-12 ,IL-4 در سرم بیماران با بروسلوز فعال و افراد غیر مبتلا
مجری طرح : دکتر آناهیتا سنایی
تاریخ تصویب : چهار شنبه 29 اردیبهشت 1389
وضعیت طرح : خاتمه یافته
تاریخ شروع : پنج شنبه 17 تیر 1389
تاریخ خاتمه : چهار شنبه 21 اردیبهشت 1390
چکیده طرح :

مقدمه و اهداف: بیماری بروسلوز یکی از بیماری های مشترک بین انسان و حیوان میباشد. این بیماری مسائل بهداشتی و اقتصادی مهمی را در همه جهان مخصوصاً در کشورهای مدیترانه شرقی بوجود آورده است. بروسلوز ممکن است ماه ها و سال ها فرد مبتلا را از تحرک و فعالیت باز دارد و او را از نظر جسمی و روانی معلول سازد. شروع علایم ممکن است حاد یا تدریجی باشد و معمولا غیر اختصاصی هستند لذا تشخیص آن در کودکان بدون وجود سابقه ای از مواجهه با حیوانات یا غذا ممکن است بسیار دشوار باشد. نقش سایتوکاین ها در پاتوژنز بروسلا تاحدی بیان شده است ولی در مورد اینکه کدام سایتوکاین ها در بروسلا افزایش یا کاهش می یابند مطالعات محدودی صورت گرفته است که بعضا متناقض نیز می باشند. هدف از انجام این مطالعه بررسی سطح 4 سایتوکاین IL-12,TNFα, IFNγ, IL-4 در بیماری بروسلوز در مقایسه آن با سایر بیماری های تبدار بود.

مواد و روش بررسی: در این روش تعداد 40 بیمار دچار بروسلوز فعال (افراد علامتدار بعلاوه تست رایت ≥ 1/80 و تست 2ME≥1/20) انتخاب شد و از آنها پس از کسب رضایت کتبی cc2 خون جهت سنجش سطح سایتوکاین های مذکور اخذ گردید. همچنین یک گروه کنترل شامل افراد تبدار غیر مبتلا در همان رده سنی از همان منطقه نیز با اخذ رضایت کتبی جهت بررسی این سایتوکاین ها خونگیری شدند. سنجش سایتوکاین ها بروش الیزا انجام گردید. برای ورود اطلاعات و آنالیز آماری از spss16 استفاده شد و سطح معنی دار بودن برای عدد p کمتر از 05/0 درنظر گرفته شد.

یافته ها: براساس مطالعه حاضر سطوح IL-12,TNFα, IFNγ در بیماری حاد بروسلوز به نسبت سایر بیماری های تبدار افزایش قابل توجهی نشان داد. در حالیکه در مورد IL-4 تفاوت آماری قابل توجهی مشاهده نگردید.

نتیجه گیری: در بیماری حاد بروسلوز به نسبت سایر بیماری های تبدار سطح سایتوکاین های IL-12,TNFα, IFNγ افزایش می یابد. در مورد IL-4 افزایش یا کاهش قابل توجهی وجود ندارد.

کلمات کلیدی:​ بروسلوز، سایتوکاین، ​ IL-12 ,TNFα ,IFNγ ,IL-4

تعداد نمایش : 1125 <<بازگشت
 
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 

مركز تحقيقات عفوني اطفال
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - پائين تر از ميرداماد - بيمارستان كودكان مفيد - مركز تحقيقات عفوني اطفال

تلفكس : 22226941 - 021
پست الکترونیک : info@pirc.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.