دوشنبه ٢٥ تير ١٣٩٧ - 
1 2
 
صفحه اصلي > خدمات مركز > خدمات پژوهشي > طرح های تحقیقاتی 
 
 
بررسی شیوع ویروس متاپنوموویروس انسانی در اطفال مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان کودکان مفید با علائم عفونت حاد تنفسی فوقانی در سال 1390 تاریخ ثبت : 1392/03/29
طبقه بندي :
عنوان طرح : بررسی شیوع ویروس متاپنوموویروس انسانی در اطفال مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان کودکان مفید با علائم عفونت حاد تنفسی فوقانی در سال 1390
مجری طرح : دکتر آناهیتا سنایی
تاریخ تصویب : چهار شنبه 17 اسفند 1390
وضعیت طرح : خاتمه یافته
تاریخ شروع : چهار شنبه 13 اردیبهشت 1391
تاریخ خاتمه : چهار شنبه 13 دی 1391
چکیده طرح :

عفونت های مجاری تنفسی عمدتا توسط پاتوژن های ویروسی ایجاد می شود. ویروس hMPV نقش مهمی در عفونت های تنفسی اطفال دارد.  هدف از انجام  این مطالعه تعیین شیوع عفونت با hMPV در اطفال مراجعه کننده با علائم URI در تهران بود. در این مطالعه سواب های نازوفارنژیال از 200 کودک 0-144 ماهه مراجعه کننده به درمانگاه سر پایی بیمارستان کودکان مفید با علائم UII در فصل های زمستان و بهار اخذ گردید. نمونه ها با روش RT-PCR جهت تشخیص hMPV بررسی شدند. آلودگی با hMPV در 20 نمونه (10% موارد) با علائم URI یافت شد.

داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS  نگارش 21 مورد بررسی قرار گرفت. ارتباط میان متغیرهای طبقه بندی شده با ازمون  chi-2 (ازمون اماری فیشر درصورت لزوم) و بررسی میانگین متغیرهای کمی بین دستجات متغیرهای طبقه ای با ازمون tصورت گرفت. حد معنی دار آماری کمتر از 05/0 در نظر گرفته شد. تفاوت معنی داری در علائم  بیماران آلوده به hMPV و سایر بیماران با علائم URI منفی از نظر hMPV یافت نشد.

واژگان کلیدی: سرما خوردگی، ایران، متاپنومویروس، اطفال

تعداد نمایش : 1006 <<بازگشت
 
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 

مركز تحقيقات عفوني اطفال
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - پائين تر از ميرداماد - بيمارستان كودكان مفيد - مركز تحقيقات عفوني اطفال

تلفكس : 22226941 - 021
پست الکترونیک : info@pirc.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.