شنبه ٠٢ تير ١٣٩٧ - 
1 2
 
صفحه اصلي > خدمات مركز > خدمات پژوهشي > طرح های تحقیقاتی 
 
 
بررسی فراوانی عفونت های باکتریال-قارچی در بیماران تب دار نوتروپنیک مبتلا به بدخیمی در بیمارستان کودکان مفید تاریخ ثبت : 1392/03/28
طبقه بندي :
عنوان طرح : بررسی فراوانی عفونت های باکتریال-قارچی در بیماران تب دار نوتروپنیک مبتلا به بدخیمی در بیمارستان کودکان مفید
مجری طرح : دکتر فریبا شیروانی
تاریخ تصویب : چهار شنبه 21 مهر 1389
وضعیت طرح : خاتمه یافته
تاریخ شروع : یک شنبه 9 آبان 1389
تاریخ خاتمه : چهار شنبه 19 بهمن 1390
چکیده طرح :

مقدمه: بدخیمی و شیمی درمانی از علل مهم نقص ایمنی بوده و 48% تا 60% بیماران با تب و نوتروپنی دچار عفونت های باکتریال می باشند. این مطالعه به بررسی شیوع باکتریمی در کودکان بستری در بیمارستان مفید با تب و نوتروپنی و بدخیمی در سال 1387-88 می پردازد و می تواند در انتخاب آنتی بیوتیک مناسب و تهیه راهکار در درمان بیماران بکار رود  

روش کار: 280 نمونه کشت خون از 65 بیمار با روش نمونه گیری آسان مورد بررسی قرار گرفتند و هر بیمار با یک حمله تب و نوتروپنی بررسی شد. کرایتریای ورود در مطالعه شامل تب بیش از 38.3 زیر بغل در یک اپی زود یا تب بیش از 38 درجه سانتی گراد در یک ساعت و ANC<1000/mm3  بود و کرایتریای خروج شامل مصرف Gcsf  بود. نمونه کشت خون در دستگاه  Becton Dickinson 9120 بررسی شد. سن، جنس، وجود کاتتر، مدت تب، مدت زمان گذشته بعد از شیمی درمانی،ESR ,Hb ,Plt ,ANC، نوع بدخیمی، شکایت اولیه و  مرگ نوع ارگانیسم بررسی شد اطلاعات از پرونده های بیماران در پرسشنامه جمع آوری و در برنامه spss VER 18  وارد و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت

نتایج: بطور کلی از 65 بیمار مورد بررسی 280 نمونه خون گیری انجام شد. 25 مورد (38.5%) پسر و 40 مورد (61.5%) دختر بودند. رنج سنی 2 تا 15 سال و میانگین سن3.45±6.25 سال بود و 46 مورد کاتتر داشتند و مدت تب 5±6.2 روز بود و زمان بعد از آخرین شیمی درمانی 26 ±9.4 هفته بود و 8 مورد یا 12.5% بیماران فوت کردند و ESR به میزان28  ± 80 میلی متر در ساعت و Hb  به میزان 1.7± 10.4و ANC به میزان 250 ±750در میلی متر مکعب بود.ALL  شایعترین نوع بدخیمی بود و سایر موارد شامل AML، تومور جامد، سارکوم، نوروبلاستوم، تومور PNET، هیستیوسیتوز، تومور کیسه زرده، کارسینوم clear cell، بیماری هوچکین، لنفوم غیر هوچکینی و آنمی آپلاستیک بود. شایع ترین علامت اولیه تب بود سایر موارد شامل سرفه، گاستروآنتریت و راش ماکولوپاپولر بود. 280 نمونه کشت از 65 کودک با یک اپی زود تب و نوتروپنی گرفته شد. بیشترین ارگانیسم جداشده استافیلوکوک کوآگولاز منفی بود. سایر ارگانیسم ها شامل ای کولای، لیستریا مونوسیتوژنز، سیتروباکتر، کلبسیلا، پروتئوس میرابیلیس، یرسینیا آنتروکولیتیکا، باسیل گرم منفی و آنتروکوک بود. 8 مورد با کشت مثبت استافیلوکوک کوآگولاز منفی کاتتر داشتند و سه مورد با کشت مثبت این میکرو ارگانیسم کاتتر نداشتند. مرگ با تب بیش از سه روز، ANC<500/mm3، نوع بدخیمی، وجود کاتتر ارتباط نداشت و کشت مثبت با تب بیش از سه روز، مرگ، ANC<500/mm3، نوع بدخیمی و وجود کاتتر ارتباط نداشت .

نتیجه گیری: شیوع تب و نوتروپنی در مراکز شیمی درمانی رو به افزایش است. در این بیماران عوامل مختلفی مانند وجود کاتتر بعنوان ریسک فاکتور برای باکتریمی استافیلوکوک کوآگولاز منفی در نظر گرفته می شود عوامل گرم منفی نوزوکومیال که مقاوم به آنتی بیوتیک ها هستند می توانند بعنوان عامل تب در این بیماران در نظر گرفته شوند

تعداد نمایش : 1809 <<بازگشت
 
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 

مركز تحقيقات عفوني اطفال
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - پائين تر از ميرداماد - بيمارستان كودكان مفيد - مركز تحقيقات عفوني اطفال

تلفكس : 22226941 - 021
پست الکترونیک : info@pirc.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.